1. Polska 76 lotów
2. Ukraina 26 lotów
3. Francja 6 lotów
4. Wielka Brytania 6 lotów
5. Włochy 6 lotów
6. Izrael 4 loty
7. Malta 4 loty
8. Litwa 3 loty
9. Cypr 2 loty
10. Czechy 2 loty
11. Gruzja 2 loty
12. Holandia 2 loty
13. Mołdawia 2 loty
14. Rumunia 2 loty
15. Słowacja 2 loty
16. Węgry 2 loty
17. Łotwa 1 lot