1. Polska 102 loty
2. Ukraina 42 loty
3. Wielka Brytania 8 lotów
4. Francja 6 lotów
5. Włochy 6 lotów
6. Bułgaria 4 loty
7. Izrael 4 loty
8. Malta 4 loty
9. Litwa 3 loty
10. Armenia 2 loty
11. Cypr 2 loty
12. Czechy 2 loty
13. Finlandia 2 loty
14. Gruzja 2 loty
15. Holandia 2 loty
16. Mołdawia 2 loty
17. Norwegia 2 loty
18. Rumunia 2 loty
19. Słowacja 2 loty
20. Węgry 2 loty
21. Łotwa 1 lot