1. Polska 84 loty
2. Ukraina 32 loty
3. Wielka Brytania 8 lotów
4. Francja 6 lotów
5. Włochy 6 lotów
6. Izrael 4 loty
7. Malta 4 loty
8. Litwa 3 loty
9. Armenia 2 loty
10. Cypr 2 loty
11. Czechy 2 loty
12. Finlandia 2 loty
13. Gruzja 2 loty
14. Holandia 2 loty
15. Mołdawia 2 loty
16. Rumunia 2 loty
17. Słowacja 2 loty
18. Węgry 2 loty
19. Łotwa 1 lot