1. Polska 106 lotów
2. Ukraina 44 loty
3. Wielka Brytania 8 lotów
4. Francja 6 lotów
5. Włochy 6 lotów
6. Bułgaria 4 loty
7. Izrael 4 loty
8. Malta 4 loty
9. Norwegia 4 loty
10. Litwa 3 loty
11. Armenia 2 loty
12. Cypr 2 loty
13. Czechy 2 loty
14. Finlandia 2 loty
15. Gruzja 2 loty
16. Holandia 2 loty
17. Mołdawia 2 loty
18. Rumunia 2 loty
19. Słowacja 2 loty
20. Węgry 2 loty
21. Łotwa 1 lot